Focus/belangen

Samen werken aan een sterke regio. En dat doe je door:

 • Behartigen van de gemeenschappelijke en de afzonderlijke belangen van bedrijven (leden);
 • Creëren van contact momenten / (open) netwerk
 • Economische sterk, bedrijvig en ontwikkeling van de regio:
 • Thema gericht stimuleren van onderlinge kennis en info uitwisselingen en samenwerking.

Het bestuur heeft bovenstaande gebundeld en daar zijn de volgende thema’s uit voortgekomen.
Elk thema kent zijn eigen werkgroep (afvaardiging vanuit het hoofdbestuur), ambities en speerpunten.
Op dit moment is de Industriële Kring nauw betrokken bij allerlei initiatieven, belangenorganisatie die een toegevoegde waarde zijn om onderstaande thema’s volop onder de aandacht te brengen en te houden.

THEMA’s

 • Agrifood & Innovatie (Anton de Weerd / Martin van Collenburg)
  Innovatieve Hotspot Land van Cuijk, AgriFood Capital, Leerstoel Pluimvee & Vleesverwerking van Wageningen University & Research bij Stork Marel Poultry,  
 • Onderwijs & Arbeidsmarkt (Geert-Jan Derks / Anton de Weerd)
  Stagebureau, branchering industriegebieden, Dynamic Borders, onderwijs VMBO techniekonderwijs samen met ROC’s, POHO overleg, TechnoPromo, Raad van Advies Merlet College, 
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) & Regio-ontwikkeling (Patrick Luijkx / Geert-Jan Derks)
  Toerisme koppelen aan Verborgen Raamvallei, overleg MooiMaasvallei 
 • Infrastructuur, bedrijventerreinen, veiligheid en parkmanagement (Ted Langen / Patrick Luijkx)
  HBTV, BTV’s en parkmanagement Land van Cuijk en Noord-Limburg, stuurgroep LVC-NET 

In 2018 zijn er diverse themabijeenkomsten geweest. Hier gaan we in 2019 verder vervolg aan gegeven.

 • Themabijeenkomst MVO: probleemstelling biodiversiteit en mogelijkheid om compensatie CO2-uitstoot in de regio te realiseren.
 • Themabijeenkomst Agrifood & Innovatie: presentatie Innovatieve Hotspot Land van Cuijk en introductie Otherwyse. Afsluitend een Science Battle 
 • Themabijeenkomst MVO: ‘Verspilling van natuurlijke grondstoffen’
 • Themabijeenkomst Onderwijs & Arbeidsmarkt: Waar ligt u als ondernemer wakker van?