Home

Welkom op de website van de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg.

De Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg werd in 1954 opgericht door enkele ondernemers in het Land van Cuijk, als platform voor onderlinge samenwerking rond vraagstukken als de noodzaak tot industrialisatie, aansluiting van scholing op de werkgelegenheid en verbetering van de infrastructuur.Inmiddels werkt de Industriële Kring, met autonome afdelingen in Boxmeer, Cuijk, Mill en Noord-Limburg op vele fronten samen en lang niet alleen meer onderling. Zo zorgt de Kring er samen met het middelbaar en voortgezet onderwijs nog steeds voor dat opleidingen beter aansluiten op de marktvraag. Maar daarnaast worden er bijvoorbeeld ook initiatieven ontplooid om bedrijventerreinen te revitaliseren, de regio beter te ontsluiten, toerisme en recreatie te bevorderen.

Doelstellingen Industriële Kring:

  • Het op lokaal en regionaal niveau behartigen van de gemeenschappelijke en de afzonderlijke belangen van bedrijven (leden);
  • Creëren van contact momenten / (open) netwerk waardoor onderlinge samenwerking wordt gestimuleerd;
  • Samen met alle stakeholders het economische sterk, bedrijvig en in meerdere opzichten aantrekkelijk houden en verder ontwikkelen van de regio;
  • Door het themagericht stimuleren van onderlinge kennis en informatie, uitwisseling en samenwerking tussen bedrijven en behartiging van de belangen van onze leden.