Versterken techniekonderwijs Land van Cuijk en Noord-Limburg

Beste Leden van de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg,

Zoals we verschillende malen de afgelopen jaren hebben aangegeven willen we als Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg een verbetering van het aanbod aan techniekonderwijs in onze regio. Gelukkig hebben we een subsidie ontvangen van de landelijke overheid om te werken aan een sterker Techniekonderwijs. Er is vanaf 2020 tot en met 2023 in totaal een forse subsidie beschikbaar van bijna 2 miljoen Euro. Voorwaarde is onder meer de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven.

Laten we als regio de handschoen oppakken en ervoor zorgen dat we het techniekonderwijs in onze regio te versterken!

Daarom nodigen wij u van harte uit om een van de informatieavonden bij te wonen zoals is aangegeven op onderstaand schema. Denk alstublieft niet dat nemen anderen wel voor me op want we moeten als bedrijfsleven met zijn allen hier de schouders onder zetten.

Meer informatie vindt u hieronder en onderstaande links:

Uitnodiging informatiebijeenkomsten Sterk Techniekonderwijs.pdf (152.3KB)

Sterk Techniekonderwijs.pdf (2.7MB)

Doelen van het versterken techniekonderwijs in de Regio Land van Cuijk en Noord-Limburg:

1         De bestaande harde vmbo techniekopleidingen PIE (produceren, installeren, energie ) en BWI                  (bouwen, wonen en interieur) te vernieuwen en toekomstbestendig in stand te houden.

2         Het bestaande technisch onderwijs te innoveren.

3         Een meer doorlopende leerlijn te realiseren vanuit de basisscholen, het vmbo, mbo en                          bedrijfsleven.

4         Meer leerlingen na het vmbo uit te laten stromen naar een technische vervolgopleiding.

Aanmelden
Klik hier om u aan te melden voor een van de bijeenkomsten! Uiteraard hanteren wij voor al onze bijeenkomsten strikt de richtlijnen zoals deze gesteld zijn door de overheid en het RIVM.
Daardoor is er een maximum aantal plaatsen per avond beschikbaar. Kunt u niet aanwezig zijn, maar bent u wel bereid mee te denken over dit project? Laat het weten aan info@hettalentbureau.nl.
Alvast bedankt voor uw inzet en wij zien u graag op één van de informatiebijeenkomsten.

Met vriendelijke groet,
Anton de Weerd en Geert-Jan Derks
Voorzitters afdeling Boxmeer en Cuijk/Grave en trekkers van het thema Onderwijs en arbeidsmarkt

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *