Nieuws update omtrent het COVID-19 virus, 18 maart 2020

Beste ondernemer,

Onderstaand een gezamenlijk bericht van de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg, Bedrijventerreinverenigingen (BTV’s) en Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg (DBO). DBO is de ondersteunende partij voor de leden Industriële Kring, de leden van de BTV’s en de deelnemers van DBO.

Werkwijze komende weken
Als gevolg van de maatregelen in verband met het COVID-19 virus, zijn we de komende weken minder zichtbaar. Uw DBO-team heeft een aantal maatregelen genomen zodat wij onze inzet kunnen blijven leveren:

  • Wij werken zo veel mogelijk vanuit huis;
  • Indien wij werken vanuit een centrale locatie, hebben de werkplekken een minimale afstand van 1,5 meter;
  • Bijeenkomsten en afspraken zijn geannuleerd en worden op andere manieren voortgezet;
  • Bezoeken aan relaties wordt geannuleerd en telefonisch of op andere manieren voortgezet;
  • Iedere ochtend is er een telefonisch “dagstart” waarbij het team de voortgang van de diverse activiteiten bespreekt.

U kunt gewoon een beroep op ons doen. U kunt ons (Ben van de Wijgert & Karen Louwers) bereiken via telefoon (085-0640640) en via email (info@duurzaambedrijvenoverleg.nl). De projecten en activiteiten die we hebben afgesproken met uw verenigingen blijven we oppakken en uitvoeren.

Pakket nieuwe maatregelen vanuit het kabinet
Gisteren heeft het kabinet een pakket nieuwe maatregelen aangekondigd. Klik hier om te zien wat dit voor u kan betekenen. Voor de informatievoorziening over het virus verwijzen wij u naar het RIVM.
De Industriële Kring heeft een directe link met VNO-NCW, LWV en MKB Nederland. Deze instanties zijn voortdurend in gesprek met het kabinet over genomen maatregelen en eventueel te nemen maatregelen. Loopt u ergens tegenaan, laat uw DBO-team dat weten. Wij stroomlijnen deze informatie via de Industriële Kring richting VNO-NCW, LWV en MKB Nederland. Zij clusteren dit om te gebruiken als leidraad richting het kabinet. Op deze manier leveren wij een bijdrage om actuele thema’s bespreekbaar te krijgen.

Aanvullen / inzetten personeel
De personele bezetting is per bedrijf verschillend. Sommige hebben te maken met een overcapaciteit, anderen ervaren een tekort aan personeel. Dit kunt u bij ons kenbaar maken. Wij kijken graag naar de mogelijkheden om bedrijven met elkaar te verbinden om samen overbezetting en onderbezetting voor een bepaalde periode op te vangen. Op deze manier dragen we gezamenlijk bij aan het draaiende houden van de economie. Zeker in de cruciale sectoren zoals food, logistiek en zorg is dat essentieel.

Waakzaam zijn
Als laatste wijzen wij u erop om alert te blijven. Door de verminderde bezetting op kantoren zijn bedrijfspanden een doelwit voor inbrekers.
Wij vragen iedereen om extra waakzaam te zijn en verdachte situaties direct te melden bij de politie.

Samen kom je verder. Let op jezelf; let op elkaar. Juist in deze tijd.
Heeft u nog tips of heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

namens
Voorzitter
Martin van Collenburg – Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg
Voorzitter Leo van den Heuvel – Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg
Voorzitter Ted Langen – Bedrijventerreinverenigingen.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *