Samen sterk voor een nog beter en toekomstbestendig Techniekonderwijs

Zoals we verschillende malen de afgelopen jaren hebben aangegeven zijn we als Industriële Kring niet tevreden over het aanbod aan techniekonderwijs in onze regio. Er is nu een initiatief van de Nederlandse overheid om samen te werken aan een sterker Techniekonderwijs. Er is vanaf 2020 tot 2023 een subsidie beschikbaar van 440 miljoen Euro. Iedere regio kan subsidie aanvragen. Voorwaarde is onder meer samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven in de regio op basis van een Regiovisie. Zie hiervoor de bijlage, een flyer van het Ministerie van Onderwijs. Laten we als regio de handschoen oppakken en ervoor zorgen dat we subsidie binnenhalen om het techniekonderwijs in onze regio te versterken!

Om samen die handschoen op te pakken en ervoor te zorgen dat we die subsidie binnenhalen willen we jullie van harte uitnodigen om de informatieavond bij te wonen op 22 januari a.s. om 19.00 uur, locatie Elzendaalcollege, Stiemensweg 40 te Gennep. Denk alstublieft niet dat nemen anderen wel voor me op want we moeten als bedrijfsleven met zijn allen hier de schouders onder zetten.

Doel van deze bijeenkomst:

 • Om de bestaande harde vmbo techniekopleidingen PIE (produceren, installeren, energie) te vernieuwen en toekomstbestendig in stand te houden;
 • Om het bestaande technisch onderwijs te innoveren;
 • Om een meer doorlopende leerlijn te realiseren vanuit de basisscholen, het vmbo, mbo en bedrijfsleven;
 • Om meer leerlingen na het vmbo uit te laten stromen naar een technische vervolgopleiding. Dat mag ook een andere opleiding dan PIE zijn.

 Dave Arts (Metameer) en Eelco Basten (Elzendaal) geven een presentatie over de doelstelling van het regioplan. Meer info vindt u ook hier: https://www.sterktechniekonderwijs.nl/

 • In deze presentatie laten we ook de data betreffende de huidige en toekomstige arbeidsmarkt en het aantal leerlingen in de regio zien;
 • We laten zien wat het onderwijsveld tot op heden heeft gedaan en welke eerste ideeën er zijn;
 • De 3 VO scholen in de regio, MBO, praktijkschool en speciaal onderwijs hebben reeds in december stappen gezet.

Het is zaak dat er een doorlopende leerlijn komt vanaf het voortgezet onderwijs richting mbo en vraag bedrijfsleven. Het is belangrijk dat we deze avond informatie ophalen bij het bedrijfsleven over de huidige en toekomstige ontwikkelingen bij het bedrijfsleven, investeringen, vraag naar type beroepen / arbeid etc. Dit is een belangrijk onderdeel voor het regioplan. Het is zaak dat we tijdens deze avond ook ideeën / reacties  / trends ophalen.

Het bedrijfsleven dient 10% mee te participeren aan de projecten. Hier kunnen vast eerste ideeën worden opgehaald. Het regionale bedrijfsleven doet al een en ander om techniekonderwijs te ondersteunen. Dat mag zowel financieel als in natura (denk aan lezingen, bedrijfsbezoeken, geven van gastlessen etc.). Binnen vakopleiding Techniek in Cuijk en installatiewerk Zuid-Oost Nederland is al sprake van een financiële deelname van het bedrijfsleven in het onderwijs.

Dat is dan wel alleen voor de sectoren metaal, installatiebranche, mechatronica e.d. Aangezien de subsidie via de vmbo PIE leerling loopt, sluit dit al goed op elkaar aan.

Branches
Vanuit het technisch vmbo profiel PIE (produceren, installeren, energie):

 • Metaal
 • Elektrotechniek / domotica / meet en regeltechniek
 • Procesindustrie / operators
 • Installatiewerken: Jack van Boxmeer, Directeur InstallatieWerk Zuid-Oost Nederland, zal namens deze sector ook aanschuiven.
 • Mechatronica

Een deel van de subsidie is volgens ons in te zetten voor onderwijs in:

 • Bouw  / afbouw
 • Voedingsmiddelenindustrie, medische industrie
 • Transport en ICT

Leden van de Industriële kring kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een bericht te sturen aan info@industriele-kring.nl

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *